Nguyên lý kỹ thuật bơi

Nguyên lý kỹ thuật bơi

NGUYÊN LÝ KỸ THUẬT BƠI A. ĐẶC TÍNH VẬT LÝ CỦA MÔI TRƯỜNG NƯỚC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN KỸ THUẬT BƠI Tính khó ép nhỏ Các chất lỏng, trong đó có nước, chịu tác dụng của sự thay đổi nhiệt độ, áp suất khác nhau sẽ làm cho thể tích bị thu nhỏ lại. Song đối với nước việc ép nhỏ lại...