Nguyễn Hữu Kim Sơn – kình ngư 15 tuổi – phá kỷ lục gây chấn động Seagame 29

Nguyễn Hữu Kim Sơn – kình ngư 15 tuổi – phá kỷ lục gây chấn động Seagame 29 KIM SƠN GÂY SỐC VỚI TẤM HCV:  Ở nội dung chung kết 400 m hỗn hợp nam, cú sốc lớn đã xảy ra khi kình ngư 15 tuổi của Việt Nam, Nguyễn Hữu Kim Sơn đã xuất sắc giành HCV, phá kỷ lục...