Lịch sử bơi lội Việt Nam qua các thời kỳ

Lịch sử bơi lội Việt Nam qua các thời kỳ

BƠI LỘI VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ PHÁT TRIỂN Lịch sử bơi lội Việt Nam thời kỳ cổ đại Theo tài liệu khảo cổ học thì Việt Nam đã có nền văn hóa Đông Sơn (cách đây 5000 năm). Qua những tư liệu này đã chứng minh: Việt Nam cũng là cái nôi của loài người. Qua các cuốn lịch...