Giáo trình bơi lội, Tự học bơi lội

Lịch sử bơi lội của thế giới

Lịch sử bơi lội của thế giới

  1. Khái quát lịch sử bơi lội phát sinh và phát triển trên thế giới

Lịch sử phát triển môn bơi lội gắn liền với lịch sử phát triển của xã hội loài người. Do quá trình lao động sản xuất và đấu tranh sinh tồn, con người dần dần tạo được những thói quen vận động đơn giản như leo, trèo. Chạy. Nhảy. Ném, bơi, lặn…Biển, sông, hồ, ao, lạch, suối cũng được quen thuộc dần với cuộc sống của họ. Từ đó mà phát sinh môn bơi lội, cũng từ đó bơi lội gắn liền với cuộc sống của con người và thực sự cần thiết cho sự sinh tồn của họ. Do vậy, bơi lội có lịch sử lâu đời và trở thành môn thể thao thi đấu sớm hơn nhiều môn thể thao khác.

Qua các tài liệu đã công bố, ta thấy nhiều nhà khoa học đã dựa vào những cứ liệu lịch sử:

  • Tư liệu khảo cổ học.
  • Tư liệu lịch sử.
  • Địa vật lý…

Đồng thời với quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, các nhà khoa học đã đưa ra các cứ liệu khảo cổ như: các bình gốm, sứ, các bức tranh tạc trên đá ở các ngôi mộ cổ… đã chạm trổ hình người bơi, lặn dưới nước.

Những di vật khảo cổ này được tìm thấy ở Hy Lạp, La Mã và Ai Cập. Các nhà khảo cổ cũng đã xác định niên đại các báu vật đó có cách đây khoảng 5000 năm và hiện đang được lưu giữ tại Viện bảo tàng Luân Đôn (Anh) và ở Tua (Pháp).

Từ những di vật trên, các nhà nghiên cứu khẳng định: Bơi lội đã hình thành cùng thời, hoặc sớm hơn với sự xuất hiện các bức chạm trổ trên đá, đồ gốm sứ đó- Bơi lội đã ra đời cách đây khoảng 5000 năm.

  1. Lịch sử bơi lội qua các chế độ xã hội của loài người

1.1. Chế độ cộng sản nguyên thủy

Đặc điểm phát triển môn bơi lội:

Bơi lội được phát triển theo khu vực, vùng, miền(địa lý) và điều kiện tự nhiên, ở nơi nào có biển, sông, hồ ao, kênh, lạch, nơi đó phát triển, còn nơi nào không có thì bơi lội chậm phát triển.

Kỹ thuật bơi lội được hình thành và phát triển theo cách truyền thụ trực tiếp thông qua hình thức bắt chước. Tính chất, mục đích của bơi lội thời kỳ này nhằm phục vụ cho đi lại, kiếm sống, bảo vệ tính mạng và vui chơi giải trí. Nó không mang tính chất giai cấp.

2.2. Chế độ nô lệ – phong kiến, bơi lội phát triển mạnh ờ Hy Lạp, La Mã

Lúc đó bơi lội đã được sử dụng trong chiến đấu để tranh giành quyền lợi giữa các bộ tộc, bộ lạc, giữa các nhà nước phong kiến. Vì vậy từ xưa người Hy Lạp cổ cho rằng người không biết đọc và không biết bơi là “dốt nát”

Đặc điểm phát triển môn bơi lội thời kỳ này là tiếp tục kế thừa nền bơi lội của chế độ cộng sản nguyên thủy, song do xã hội đã phân chia giai cấp, nên xuất hiện các cuộc chiến tranh giữa các bộ tộc, bộ lạc, giữa các nước phong kiến mà các cuộc chiến tranh này diễn ra hầu hết trên chiến trường có sông nước nên yêu cầu chiến đấu đã đòi hỏi phải có thủy binh. Vì vậy bơi lội được phát triển nhanh hơn, mặt khác trong xã hội nô lệ- phong kiến đã xuất hiện nghề trồng lúa nước, cùng với nghề săn, đánh bắt cá… Do vậy nhu cầu nắm kỹ năng vận động trong môi trường nước ngày càng cao và bức thiết, bởi vậy bơi lội lại càng có điều kiện phát triển.

Phương thức phát triển vẫn theo kiểu truyền thống là bắt chước, về tính chất các hoạt động bơi lội đã hình thành và mang dần tính giai cấp nhằm phục vụ cho quyền lợi của giai cấp thống trị, làm thú vui cho giai cấp bóc lột trong những ngày hội mà điển hình là các Olympic cổ đại.

2.3. Chế độ tư bản

Từ cuối thế kỷ 19 các bể bơi đã được xây dựng. Ở Châu Âu đã thúc đẩy phát triển bơi lội, ở các nước như: Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Ý, Áo…, đặc biệt chế độ tư bản càng mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, chiếm đoạt các nguồn nhiên liệu và boc lột nhân công rẻ mạt nên chủ nghĩa thực dân ra đời, các nước tư bản phát triển nhanh chóng lực lượng hải quân. Bơi lội đã được tạo thêm động lực phát triển. Vì lẽ đó ta dễ hiểu vào năm 1876 Pháp đã đưa bơi lội vào thành một khoa mục quân sự của trường đại học quân sự và chính ở trường này cuốn sách bơi lội đầu tiên trên thế giới ra đời.

Có thể nói chủ nghĩa tư bản đã mở rộng ra một giai đoạn mới cho sự phát triển nhiều mặt của môn bơi lội.

Tính chất và mục đích của bơi lội trong chế độ tư bản chủ nghĩa:

Trong chế độ tư bản chủ nghĩa mọi lĩnh vực đều trở thành hàng hóa nên bơi lội cũng như các môn thể thao khác đều trở thành hàng hóa kiếm lời cho các ông chủ tư bản.

2.4. Lịch sử bơi lội trong chế độ xã hội chủ nghĩa

Đặc điểm sự phát triển

  • Do tính chất xã hội xã hội chủ nghĩa và mục đích TDTT trong chế độ XHCN, nên lịch sử bơi lội phát triển với quy mô rộng lớn và với nhịp độ nhanh, sự phát triển có tổ chức và bình đẳng giữa các dân tộc và giữa các thành viên trong xã hội.
  • Do sự phát triển cao về khoa học kỹ thuật nên bơi lội cũng được sự quan tâm như một môn khoa học nên tốc độ phát triển của nó rất nhanh cả về số lượng thành tích, về cơ sở vật chất, về các công trình khoa học, về lý thuyết và thực hành.

Đặc điểm về tính chất và mục đích:

Nhằm mục đích phục vụ sức khỏe toàn dân, phục vụ sản xuất, phục vụ quốc phòng.

Có thể bạn quan tâm

1 trang nói về “Lịch sử bơi lội của thế giới

Gửi phản hồi

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,