Nguyễn Hữu Kim Sơn – kình ngư 15 tuổi – phá kỷ lục gây chấn động Seagame 29

Nguyễn Hữu Kim Sơn – kình ngư 15 tuổi – phá kỷ lục gây chấn động Seagame 29 KIM SƠN GÂY SỐC VỚI TẤM HCV:  Ở nội dung chung kết 400 m hỗn hợp nam, cú sốc lớn đã xảy ra khi kình ngư 15 tuổi của Việt Nam, Nguyễn Hữu Kim Sơn đã xuất sắc giành HCV, phá kỷ lục...
Nguyên lý kỹ thuật bơi

Nguyên lý kỹ thuật bơi

NGUYÊN LÝ KỸ THUẬT BƠI A. ĐẶC TÍNH VẬT LÝ CỦA MÔI TRƯỜNG NƯỚC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN KỸ THUẬT BƠI Tính khó ép nhỏ Các chất lỏng, trong đó có nước, chịu tác dụng của sự thay đổi nhiệt độ, áp suất khác nhau sẽ làm cho thể tích bị thu nhỏ lại. Song đối với nước việc ép nhỏ lại...
Lịch sử bơi lội Việt Nam qua các thời kỳ

Lịch sử bơi lội Việt Nam qua các thời kỳ

BƠI LỘI VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ PHÁT TRIỂN Lịch sử bơi lội Việt Nam thời kỳ cổ đại Theo tài liệu khảo cổ học thì Việt Nam đã có nền văn hóa Đông Sơn (cách đây 5000 năm). Qua những tư liệu này đã chứng minh: Việt Nam cũng là cái nôi của loài người. Qua các cuốn lịch...
Lịch sử bơi lội của thế giới

Lịch sử bơi lội của thế giới

Lịch sử bơi lội của thế giới Khái quát lịch sử bơi lội phát sinh và phát triển trên thế giới Lịch sử phát triển môn bơi lội gắn liền với lịch sử phát triển của xã hội loài người. Do quá trình lao động sản xuất và đấu tranh sinh tồn, con người dần dần tạo được những...
Lợi ích tác dụng của môn bơi lội đối với sự phát triển của cơ thể

Lợi ích tác dụng của môn bơi lội đối với sự phát triển của cơ thể

Lợi ích tác dụng của môn bơi lội đối với sự phát triển của cơ thể Ý nghĩa và lợi ích tác dụng của môn bơi lội rất lớn; thông qua việc tập luyện bơi lội, con người có thể rèn luyện ý chí, lòng dũng cảm, tính cần cù chiụ khó, tinh thần tập thể, củng cố nâng cao được sức...